Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 
 


Ithbaq, yaitu:
Mengangkat lidah ke arah langit-langit lunak ketika melafalkan huruf. Sifatnya kuat, lawannya Infitah. Hurufnya ada 4, yaitu: Shad, Dhad, Tha dan Zha.

Bunyi Huruf: Klik Huruf dengan Latar Belakang Warna Kuning !
Ithbaq Map Shad Dhad Tha Zha

Infitah, yaitu:
Merenggangkan lidah dari langit-langit lunak ketika melafalkan huruf. Sifatnya lemah, lawannya Ithbaq. Hurufnya ada 24, semua huruf hijaiyah selain Shad, Dhad, Tha dan Zha.

Bunyi Huruf: Klik Huruf dengan Latar Belakang Warna Kuning !
Infitah Map Hamzah Ba Ta Tsa Jim Ha Kha Dal Dzal Ra Zay Sin Syin 'Ain Ghain Fa Qaf Kaf Lam Mim Nun Ha' Wau Ya


Cetak
  Cetak