Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 
 


Isti'la', yaitu:
Terangkatnya sebagian besar lidah ketika melafalkan huruf. Sifatnya kuat, lawannya Istifal. Hurufnya ada 7, yaitu yang tergabung dalam kalimat: Kalimat Isti'la'

Bunyi Huruf: Klik Huruf dengan Latar Belakang Warna Kuning !
Isti'la' Map Kha Shad Dhad Tha Zha Ghain Qaf

Istifal, yaitu:
tajwid_menuturkan huruf dengan tajwid_menurunkan sebagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. Sifatnya lemah, lawannya Isti'la'. Hurufnya ada 21, yaitu selain huruf-huruf Isti'la'.

Bunyi Huruf: Klik Huruf dengan Latar Belakang Warna Kuning !
Istifal Map Hamzah Ba Ta Tsa Jim Haa Dal Dzal Ra Zay Sin Syin 'Ain Fa Kaf Lam Mim Nun Ha' Wau Ya


Cetak
  Cetak