Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 
 


 1. Baris di atas (Fathah)
 2. Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: (ba)
 3. Baris di bawah (Kasrah)
 4. Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: (bi)
 5. Baris di hadapan (Dhammah)
 6. Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: (bu)
 7. Tanda mati (Sukun)
 8. Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab)
 9. Baris dua di atas (Fathatain)
 10. Memberikan bunyi 'an', contoh: (ban).
 11. Baris dua di bawah (Kasratain)
 12. Memberikan bunyi 'in', contoh: (bin).
 13. Baris dua di hadapan (Dhammatain)
 14. Memberikan bunyi 'un', contoh: (bun).
 15. Sabdu di atas (Syaddah Fathah)
 16. Contoh: (abba).
 17. Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah)
 18. Contoh: (abbi).
 19. Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah)
 20. Contoh: (abbu).
 21. Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain)
 22. Contoh: (abban).
 23. Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain)
 24. Contoh: (abbin).
 25. Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain)
 26. Contoh: (abbun).
 27. Fathah-alif dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
 28. Contoh: (baa).
 29. Kasrah-alif dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
 30. Contoh: (bii).
 31. Dhammah terbalik dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
 32. Contoh: (buu).
 33. Maddah dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan)
 34. Contoh: (baaa).

Cetak
  Cetak