Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 
 


Terdapat 28 huruf dasar (asas/asli) di dalam Al-Quran dan 2 huruf pengganti yang dikenal juga dengan nama huruf-huruf Hijaan atau Hijaiyah, yaitu: Huruf   Bacaan 
qaf
kaf
lam
mim
nun
wau
ha'
lam-alif
hamzah
ya
 
 Huruf   Bacaan 
zay
sin
syin
shad
dhad
tha
zha
'ain
ghain
fa
 
 Huruf   Bacaan 
alif
ba
ta
tsa
jim
ha
kha
dal
dzal
ra


Cetak
  Cetak