Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 
 


 1. Baris di atas (Fathah)
  Memberikan bunyi vokal 'a', contoh: (ba)
 2. Baris di bawah (Kasrah)
  Memberikan bunyi vocal 'i', contoh: (bi)
 3. Baris di hadapan (Dhammah)
  Memberikan bunyi vokal 'u', contoh: (bu)
 4. Tanda mati (Sukun)
  Tanda sukun di atas sebuah huruf berarti huruf itu mati, contoh: (ab)
 5. Baris dua di atas (Fathatain)
  Memberikan bunyi 'an', contoh: (ban).
 6. Baris dua di bawah (Kasratain)
  Memberikan bunyi 'in', contoh: (bin).
 7. Baris dua di hadapan (Dhammatain)
  Memberikan bunyi 'un', contoh: (bun).
 8. Sabdu di atas (Syaddah Fathah)
  Contoh: (abba).
 9. Sabdu di bawah (Syaddah Kasrah)
  Contoh: (abbi).
 10. Sabdu di hadapan (Syaddah Dhammah)
  Contoh: (abbu).
 11. Sabdu dua di atas (Syaddah Fathatain)
  Contoh: (abban).
 12. Sabdu dua di bawah (Syaddah Kasratain)
  Contoh: (abbin).
 13. Sabdu dua di hadapan (Syaddah Dhammatain)
  Contoh: (abbun).
 14. Fathah-alif dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
  Contoh: (baa).
 15. Kasrah-alif dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
  Contoh: (bii).
 16. Dhammah terbalik dibaca panjang 2 harakat (hitungan)
  Contoh: (buu).
 17. Maddah dibaca panjang antara 3 sampai dengan 4 harakat (hitungan)
  Contoh: (baaa).

Cetak
  Cetak