Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
e-dukasi.net
Edukasi
 ~ 


 
 

Pendahuluan

Seorang pelajar dituntut untuk memiliki kreativitas. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mencangkok tanaman. Pencangkokan tanaman tentu memerlukan langkah-langkah yang harus diikuti agar hasilnya baik. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat sesuatu dalam pembelajaran berbasis teks berkaitan erat dengan teks prosedur.

Sebelum mempelajari teks cerita prosedur, banyak cara untuk membuat sesuatu. Petunjuk melakukan sesuatu dapat Kamu peroleh dari membaca buku, internet, dan bertanya langsung pada narasumber.

Di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Teks prosedur adalah jenis teks yang banyak dijumpai di sekitar kita, misalnya, bagaimana cara memasak nasi goreng, cara membuat kolam ikan sederhana, atau cara membuat robot sederhana dari barang bekas.

Tujuan dari teks prosedur adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu. Cara mengerjakan sesuatu dengan menggunaka prosedur yang telah ditentukan. Tentu saja Kamu harus mengikuti langkah-langkah tersebut secara berurutan jangan diacak. Mengapa tidak boleh diacak? Jika kamu melakukan dengan cara acak tentu saja hasilnya tidak sempurna bahkan bisa berakibat fatal.

Silakan Kamu perhatikan artikel berikut!


 
 

  [ SD |  SMP |  SMA |  SMK ]


UMUM |  LAIN-LAIN ]