Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
e-dukasi.net
Edukasi
 ~ 


 
 

Daftar Pustaka

  1. Silabus IPA Terpadu Pusat Kurikulum Kemdikud.

  2. Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk Kelas IX karangan Nenden Fauziah dkk, Penerbit Pusat Perbukuan Kemdiknas 2009.

  3. Buku IPA Terpadu Kelas IX karangan Zubaedah dkk, Penerbit Pusat Perbukuan Kemdikbud.


Internet :

  • http://ifasulistiyorini.blogspot.co.id/2014/09/materi-genetik.html

  • https://yeyenbio.wordpress.com/pewarisan-sifat-menurut-mendel/

  • http://www.alodokter.com/buta-warna

  • https://enypertiwi15.wordpress.com/2015/02/13/penyakit-hemofili/

  • http://www.kesehatan.co/kenali-penyakit-hemofilia-lebih-dekat/


 
 

  [ SD |  SMP |  SMA |  SMK ]


UMUM |  LAIN-LAIN ]