Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
e-dukasi.net
Edukasi
 ~ 


 
 

Kerajaan-Kerajaan Indonesia yang Bercorak Islam

Setelah mempelajari modul ini Anda dapat :

  1. Menjelaskan peranan kerajaan Samudra Pasai di bidang perdagangan;
  2. Menjelaskan peranan kerajaan Demak di bidang agama;
  3. Menguraikan perkembangan kerajaan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa;
  4. Menguraikan latar belakang berdirinya kerajaan Mataram;
  5. Menjelaskan perkembangan kerajaan Gowa Tallo pada masa Sultan Hasannudin; dan
  6. Menjelaskan peranan kerajaan Ternate-Tidore dalam rangka meperebutkan hegemoni perdagangan di Maluku.


Bagaimana dengan hasil yang Anda peroleh pada kegiatan belajar 1? Apakah Anda sudah puas? Kalau Anda sudah puas, selamat untuk Anda! Sekarang persiapkan diri Anda untuk mempelajari kegiatan belajar 2 ini. Mudah-mudahan Anda mendapat hasil yang lebih memuaskan lagi.

Kegiatan belajar 2 ini membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Tentu Anda memahami bahwa dengan masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia, maka kerajaan-kerajaan Hindu ataupun Budha mengalami keruntuhannya dan perannya digantikan oleh kerajaan Islam.

Untuk menambah pemahaman Anda tentang kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia dari awal berdirinya, letak geografis dan perkembangannya dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dapat Anda simak pada uraian materi berikutnya.


 
 

  [ SD |  SMP |  SMA |  SMK ]


UMUM |  LAIN-LAIN ]