Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
e-dukasi.net
Edukasi
 ~ 


 
 

Daftar Pustaka

  1. Kemendikbud RI, 2014, Matematika SMP/MTs kelas VIII, semester 2, Edisi revisi 2014, Jakarta

  2. Kemendikbud RI, 2014, Buku Guru Matematika SMP/MTs kelas VIII, semester 2, Edisi revisi 2014, Jakarta

  3. Depdiknas, 2008, BSE - CTL Matematika SMP/MTs kelas 8 edisi 4, Jakarta

  4. Depdiknas, 2008, BSE, Matematika Konsep dan Aplikasinya, SMP/MTs kelas 8, Jakarta


 
 

  [ SD |  SMP |  SMA |  SMK ]


UMUM |  LAIN-LAIN ]