Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ 


 
 

PendahuluanAllah SWT memiliki tiga kategori sifat, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Di samping itu, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Apa itu? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah SWT yang sangat baik. Maksudnya adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu bernama Allah. Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran ternyata mempunyai sebutan atau nama-nama lain yang sangat baik, yang biasa disebut al-Asma al-Husna. Jumlahnya ada 99 nama, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis.


 
 

  [ SD |  SMP |  SMA |  SMK ]


UMUM |  LAIN-LAIN ]