Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
Edukasi
Edukasi
 ~ (1) Innaa Diina 'Indallahil Islam, artinya adalah ....


a) Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Agama Islam
b) Sesungguhnya jalan yang diridhoi Allah adalah Jalan Islam
c) Sesungguhnya orang yang akan ditolong Allah adalah Orang Islam
d) Sesungguhnya pengikut Rasulullah adalah Pengikut Islam


(2) Artikanlah ayat yang berbunyi :  

"IHDINAASH SHIRAATHAL MUSTAQIIM"

a) Tunjukilah kami ke jalan yang lurus
b) Jembatan Shiraathal Mustaqiim
c) Jalan menuju Shiraathal Mustaqiim
d) Tunjukilah kami jalan ke Shiraathal Mustaqiim


(3) Berikan 2 contoh kiamat shugra (kiamat kecil) :

  http://sunnah.or.id/buletin-assunnah/tanda-tanda-kiamat.html

Hari kiamat adalah salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kiamat akan terjadi secara tiba-tiba sehingga langsung membuat seluruh manusia terkejut. Oleh karena itu, salah satu nama hari kiamat adalah as-saaah. Allah subhaanahu wa taala berfirman: Maha Suci Tuhan Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan apa yang ada di antara keduanya; dan di sisi-Nyalah pengetahuan tentang as-saa`ah (hari kiamat) dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. az-Zukhruf: 85)

 

Kapan Hari Kiamat Terjadi?

Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat akan terjadi, karena ilmu tentangnya hanya ada di sisi Allah. Allah Taala berfirman: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat. (QS. Luqman: 34)
Nabi shallallahu alaih wa sallam pernah ditanya oleh Malaikat Jibril tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau menjawab: Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. (HR. Muslim 8)
Namun sebelum hari kiamat terjadi, Allah subhaanahu wa taala akan memberikan beberapa tanda. Allah taala berfirman: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? (QS. Muhammad: 18)

 

Jenis-jenis Tanda Hari Kiamat

Tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi tiga jenis:

 1. Tanda-tanda yang jauh, yaitu tanda-tanda yang telah muncul dan berlalu.
 2. Di antaranya:

  • Pengutusan Rasulullah shallallahu alaih wa sallam. Dalilnya ialah sabda beliau: Diutusnya aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini. Lalu beliau menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah beliau. (HR. al-Bukhari 6504 dan Muslim 2951)
  • Terbelahnya bulan, sebagaimana yang Allah firmankan: Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. (QS. al-Qomar: 1)
  • Keluarnya api yang sangat besar dari bumi Hijaz. Sinarnya menerangi leher-leher unta di Bushra. Dalilnya ialah sabda Nabi shallallahu alaih wa sallam: Tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Bushra. (HR. al-Bukhari 7118 dan Muslim 2902) Api ini telah keluar seperti yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu alaih wa sallam pada permulaan Jumadil Akhir tahun 654 Hijriyyah. Api itu keluar dari sebelah timur kota Madinah. Penduduk Syam melihat cahayanya dan penduduk Bushra (salah satu desa di Damaskus) dapat melihat leher-leher unta sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi shallallahu alaih wa sallam.

   

 3. Tanda-tanda kiamat pertengahan, yaitu tanda-tanda yang telah muncul namun belum berakhir, bahkan bertambah dan semakin banyak.
 4. Tanda-tanda kiamat jenis ini banyak sekali. Di antaranya:

  • Apabila seorang ibu melahirkan anak yang kemudian menjadi tuannya dan apabila para penggembala kambing yang tak beralas kaki dan tak berpakaian berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Dalilnya ialah sabda Nabi shallallahu alaih wa sallam yang masyhur dengan sebutan hadits Jibril. Dalam hadits itu disebutkan: Kemudian Jibril bertanya, Beritahu aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jibril bertanya, Beritahu aku tentang tanda-tandanya! Nabi Menjawab, Apabila seorang ibu telah melahirkan tuannya dan engkau melihat para penggembala kambing yang tak beralas kaki dan berpakaian compang camping saling berlomba-lomba meninggikan bangunan. (HR. Muslim 8)
  • Munculnya tiga puluh orang pendusta yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dalilnya ialah sabda Nabi shallallahu alaih wa sallam: Tidak akan terjadi hari kiamat, sampai muncul para dajjal pendusta yang berjumlah sekitar tiga puluh orang. Mereka semua mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. (HR. al-Bukhari 3609)
   Dalam riwayat yang lain beliau bersabda: Sungguh, akan ada di antara umatku tiga puluh orang pendusta yang semua mengaku-ngaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku. (HR. Abu Dawud 4252, dan at-Tirmidzi 2219, beliau mengatakan ini adalah hadits yang hasan shahih)
  • Sungai Furat membawa emas dari sebuah gunung dan manusia akan saling bunuh membunuh untuk mendapatkannya. Dalilnya ialah sabda Nabi shallallahu alaih wa sallam: Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat membawa emas dari sebuah gunung. Manusia akan saling bunuh membunuh untuk mendapatkannya. Maka terbunuhlah sembilan puluh sembilan dari setiap seratus orang itu. Masing-masing dari mereka berkata, Mungkin akulah yang akan berhasil. (HR. Muslim 2849, al-Bukhari 7119)

  Tanda-tanda Kiamat Kecil (Kiamat Shugra) :
  http://berkah2013.blogspot.com/2013/05/15-tanda-tanda-kiamat-kecil-sudah.html

  • Penaklukan Yerusalem (Penaklukan Baitul Muqaddis)
   Dari Auf bin Malik r.a. berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: "Aku menghitung 6 hal menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah saru di antaranya, yaitu penaklukan Yerusalem." (Sahih Bukhari)
  • Zina merajalela
   "Dan tinggallah manusia-manusia yang buruk, yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti himar (keledai). Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang." (Sahih Muslim)
  • Merajalelanya musik dan penyanyi wanita
   "Pada akhir zaman akan terjadi longsor, kerusuhan dan perubahan muka. "Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW; "Wahai Rasulullah bilakah hal ini terjadi? "Beliau menjawab," Apabila telah merajalela bunyian (musik) dan penyanyi-penyanyi wanita." (Ibnu Majah)
  • Menghias Masjid dan membanggakannya
   "Di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegahan dalam mendirikan masjid" (Riwayat Nasai)
  • Munculnya kekejian, memutuskan kerabat dan hubungan dengan tetangga tidak baik
   "Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutuskan hubungan silaturahim dan sikap yang buruk dalam bertetangga." (Riwayat Ahmad dan Hakim)
  • Banyak orang sholeh meninggal dunia
   "Tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik & ahli agama di muka bumi, maka tidak ada yang tinggal padanya kecuali orang-orang yang hina dan buruk yang tidak mengetahui yang ma’ruf dan tidak mengingkari kemungkaran" (Riwayat Ahmad)
  • Orang yang hina mendapat posisi terhormat
   "Di antara tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka 'bin Luka' (orang yang bodoh dan hina). Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh 2 orang mulia " (Riwayat Thabrani)
  • Mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja
   "Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah manusia tidak mau mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalnya saja." (Riwayat Ahmad)
  • Banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang
   Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat adalah akan muncul pakaian-pakaian wanita & ketika mereka memakainya keadaannya seperti telanjang".
  • Bulan sabit terlihat besar
   "Di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah menggelembung (membesarnya) bulan sabit." (Riwayat Thabrani)
  • Banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita
   "Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar & belum pernah didengar oleh ayah kamu sebelumnya, karena itu jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu & memfitnahmu" (Sahih Muslim)
  • Banyak saksi palsu & menyimpan kesaksian yang benar
   "Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar." (Riwayat Ahmad)
  • Negara Arab menjadi padang rumput & sungai-sungai
   "Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai" (Sahih Muslim)
  • Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda
   "Pada akhir zaman akan muncul suatu kaum yang mencelupi rambut mereka dengan warna hitam seperti 'bulu merpati' yang mereka itu tidak akan mencium bau surga." (Sahih Abu Daud & Nasai)
  • Munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam
   "Bila umatku berjalan dengan sombong dan yang memperlakukan mereka adalah putra-putri raja, putera-puteri Persia dan Romawi, maka orang yang paling buruk akan berkuasa terhadap orang yang paling baik (pilihannya)." (Riwayat Tarmizi, Sahih Abdullah ibnu Umar ra)

   

 5. Tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu tanda-tanda yang akan segera disusul dengan hari kiamat.
 6. Tanda-tanda kiamat yang besar ini ada sepuluh. Hingga saat itu, tanda-tanda itu belum ada yang muncul.

  Diriwayatkan dari Hudzaifah bin Usaid, dia berkata: Nabi shallallahu alaih wa sallam pernah mendatangi kami ketika kami sedang berbincang-bincang. Beliau bertanya: Apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab : Kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat sepuluh tanda. Kemudian beliau menyebutkan tentang asap, dajjal, hewan besar, terbitnya matahari dari tempatnya terbenam, turunnya Isa bin Maryam alaih salam, Yajuj dan Majuj, tiga gerhana; gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, yang menggiring manusia ke Mahsyar. (HR. Muslim 2901)
  Dalam hadits-hadits lain yang berkaitan dengan hari kiamat, disebutkan juga tentang al-Mahdi, penghancuran Kabah dan pengangkatan al-Quran dari muka bumi.

  Berikut ini penjelasan ringkas tentang tanda-tanda kiamat besar di atas:

  • Kemunculan al-Mahdi
  • Beliau adalah seorang ahlul bait keturunan al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau muncul pada saat dunia dipenuhi kejahatan dan kezaliman. Kemudian beliau menggantinya dengan kebaikan dan keadilan. Nama beliau sama dengan nama Nabi shallallahu alaih wa sallam dan nama ayah beliau sama dengan nama ayah Nabi shallallahu alaih wa sallam.
   Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Dunia ini tidak akan lenyap sampai bangsa Arab menjadi penguasa, yaitu seorang dari ahli baitku, yang namanya sama dengan namaku, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia ini dengan kebaikan dan keadilan, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. (HR. Abu Dawud 4282 dan at-Tirmidzi 2230)

  • Kemunculan al-Masih ad-Dajjal
  • Ia adalah seorang manusia yang akan keluar pada akhir zaman, dan menebarkan fitnah. Allah memberinya kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ia akan mengaku memiliki sifat rububiyyah, namun kebatilannya tidak akan menipu seorang yang beriman. Ia akan masuk ke seluruh negeri kecuali Mekah dan Madinah. Ia membawa api dan taman. Pada hakikatnya, api Dajjal adalah taman sedangkan tamannya adalah api.
   Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Sungguh, Aku telah memperingatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Sungguh Nuh telah memberikan peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Akan tetapi aku akan mengatakan kepada kalian tentangnya sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. (HR. al-Bukhari 3057 dan Muslim 169, lafaz hadits ini milik al-Bukhari)

  • Turunnya Nabi Isa alaih salam dari langit
  • Beliau diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi untuk memberikan keputusan hukum yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan membinasakan Dajjal sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada. Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda; Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hampir tiba masanya Putra Maryam turun di antara kalian untuk memutuskan hukum secara adil, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus Jizyah dan membagi-bagikan harta namun tidak ada yang mau menerimanya. (HR. al-Bukhari 2222 dan Muslim 155, lafaz hadits in milik Muslim)

  • Keluarnya Yajuj dan Majuj
  • Mereka adalah sekelompok makhluk dalam jumlah besar yang tidak tunduk kepada siapapun. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak Yafits keturunan Nabi Nuh alaih salam. Keluarnya mereka diterangkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah Taala berfirman: Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya’juj dan Ma’juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Telah dekatlah kedatangan janji yang benar (hari berbangkit), maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. (Mereka berkata): Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. (Al-Anbiyaa: 96-97)
   Nabi shallallahu alaih wa sallam pernah datang kepada Zainab binti Jahsy radhiallahu anha, kemudian beliau bersabda: Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, sungguh celaka orang-orang Arab, karena suatu kejahatan telah dekat. Telah terbuka tembok Yajuj dan Majuj sebesar ini. Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk beliau. (HR. al-Bukhari 3346 dan Muslim 2880)

  • Penghancuran Kabah dan perampasan hiasan Kabah oleh orang-orang Habasyah
  • Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Dzu Sawiqatain dari Habasyah akan menghancurkan Kabah, merampas hiasannya dan menanggalkan kain penutupnya. Sungguh, seakan aku melihatnya sedang memukul Kabah dengan palunya. (al-Musnad 2/220)

  • Diangkatnya al-Quran dari muka bumi
  • Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Islam akan hilang sebagaimana usangnya hiasan pada pakaian. Sampai-sampai tidak diketahui lagi apa itu puasa, apa itu shalat, dan apa itu haji. Sungguh, kitabullah akan diangkat ke langit pada suatu malam, dan tidak ada satu ayat pun darinya yang tersisa di muka bumi. (HR. Ibnu Majah 4049, al-Hakim dalam al-Mustadraak 4/473)

  • Terbitnya matahari dari tempatnya terbenam
  • Allah Taala berfirman: Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. (QS. al-Anaam: 158)
   Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Tidak akan terjadi hari kiamat, sampai matahari terbit dari tempatnya terbenam. Kemudian jika hal itu terjadi dan orang-orang melihatnya, niscaya mereka semua akan beriman. Namun itulah saat ketika keimanan seseorang tidak bermanfaat lagi jika ia tidak beriman sebelumnya atau ia tidak pernah beramal kebaikan untuk imannya itu. (HR. al-Bukhari 4636 dan Muslim 157)

  • Keluarnya hewan yang sangat besar
  • Dikatakan bahwa hewan ini panjangnya 60 hasta, berbulu lebat dan memiliki beberapa kaki. Ada juga yang mengatakan bahwa hewan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, mirip dengan beberapa hewan. Al-Quran dan as-Sunnah telah menerangkan keluarnya hewan ini sebelum hari kiamat. Allah Taala berfirman: Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami. (QS. an-Naml: 82)
   Nabi shallallahu alaih wa sallam bersabda: Ada tiga perkara yang jika ketiganya telah keluar tidak berguna lagi keimanan seseorang jika ia tidak beriman sebelumnya atau tidak pernah mengamalkan kebaikan untuk imannya itu; terbitnya matahari dari tempatnya terbenam, Dajjal dan Daabah (hewan besar) dari bumi. (HR. Muslim 158)


(Disadur dari Kitab Ushul Iman Fii Dhaui al-Kitab wa as-Sunnah, Nukhbah Min al-Ulama)


a) Zina merajalela & Banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang
b) Penaklukan Yerusalem & Bulan sabit terlihat besar
c) Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam agar terlihat muda & Mengucapkan salam               kepada orang yang dikenalnya saja
d) Semua Betul


(4) Apa tugas Malaikat Jibril ?

Iman kepada malaikat adalah bagian dari Rukun Iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah.

Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepada-Nya, mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya.

Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi pada para Nabi dan Rasul.

Malaikat selalu menampakan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim.

Diantara para malaikat, yang wajib diketahui oleh semua ummat islam adalah sebagai berikut :

 1. Malaikat Jibril, tugasnya Menyampaikan wahyu

 2. Jika Malaikat Jibril bertugas menyampaikan Wahyu Allah kepada utusan-Nya pada zaman kenabian, jadi sekarang tugas Malaikat Jibril apa ?.
  Berikut adalah 10 tugas Malaikat Jibril setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW ;
  1. Mengangkat keberkahan dimuka bumi ini, orang tak ada lagi yang percaya namanya berkah.

  2. Mengangkat cinta dihati para makhluk, maksudnya cinta yang suci karena Allah saja.

  3. Mengangkat rasa kasih sayang dari para kerabat.

  4. Mengangkat sifat rasa adil dari pemerintah.

  5. Mengangkat sifat pemalu dari para perempuan, sehingga mereka tidak tau malu lagi dengan dandanan mencolok.

  6. Mengangkat sifat sabar dari fakir miskin.

  7. Mengangkat sifat pemurah dari orang-orang kaya.

  8. Mengangkat sifat Wara' ulama sehingga ia menjual agamanya sendiri untuk kepentingan pribadinya sendiri.

  9. Mengangkat Al-Qur'an dari hadapan manusia (tidak ada lagi yang bisa membaca Al-Quran).

  10. Diangkatnya Iman dari seluruh bumi, ini yang akan menyegerakan kiamat.

 3. Malaikat Mikail, tugasnya Menyebarkan rezeki dan menurunkan hujan

 4. Malaikat Izrail, tugasnya Mencabut nyawa makhluk hidup

 5. Malaikat Israfil, tugasnya Meniup Sangkakala

 6. Malaikat Munkar, tugasnya Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzakh )

 7. Malaikat Nakir, tugasnya Menanyakan mayat di alam kubur ( Barzakh )

 8. Malaikat Raqib, tugasnya Mencatat amal kebaikan manusia

 9. Malaikat Atid, tugasnya Mencatat amal keburukan manusia

 10. Malaikat Malik, tugasnya Menjaga pintu neraka

 11. Malaikat Ridwan, tugasnya Menjaga pintu syurga

Allah S.W.T. berfirman, Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian, Malaikat-malaikat, Nabi-nabi (QS. Al Baqarah : 177)

Barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Hari Kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya (QS. An Nisaa : 136)

Rasulullah S.A.W. bersabda ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang iman,
Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk-Nya (HR. Muslim no. 8, dari Umar bin Khaththab radhiyallaHu anHu)

Dalam hadits shahih yang lain Rasulullah S.A.W. bersabda,
Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diciptakan kepada kalian (HR. Muslim no. 2996, dari Aisyah radhiyallaHu anHa)


a) Mencabut Nyawa Makhluk hidup
b) Menyebarkan Rezeki dan Menurunkan Hujan
c) Menyampaikan Wahyu
d) Mencatat Amal Kebaikan Manusia


(5) Sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani :

 • Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, A.S
 • Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, A.S
 • Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, A.S
 • Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, S.A.W

a) Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an
b) Taurat, Tadzkirah, Injil dan Al-Qur'an
c) Weda, Taurat, Injil dan Al-Qur'an
d) Zabur, Pitaka, Injil dan Al-Qur'an


(6) Apa yang dimaksud dengan syirik ?


a) Menyekutukan Allah SWT dengan apa pun
b) Menyamakan selain Allah dengan Allah
c) a dan b : Salah
d) a dan b : Betul


(7) Apa yang dimaksud dengan musyrik ?


a) Orang yang menyekutukan Allah SWT dengan apa pun
b) Orang yang menyamakan selain Allah dengan Allah
c) a dan b : Salah
d) a dan b : Betul


(8) Apa arti       Kulhu Allahu Ahad ?


a) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
b) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
c) Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
d) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".


(9) Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan, merupakan arti dari ayat yang berbunyi ....


a)
b)
c)
d)


(10) Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat .... yang berbunyi :


HURRIMAT 'ALAIKUMUL MAITATU WAD DAMU WA LAHMUL KHINZIIRI WA MAA UHILLA LI GHAIRILLAHI BIHII WAL MUNKHANIQATU WAL MAUQUUDZATU WAL MUTARADDIYATU WAN NATHIIHATU WA MAA AKALAS SABU'U ILLAA MAA DZAAKKAITUM WA MAA DZUBIHA 'ALAN NUSHUBI WA AN TASTAQSIMUU BIL AZLAAMI DZAALIKUM FISQUN AL YAUMA YA-ISAL LADZIINA KAFARUU MIN DIINIKUM FA LAA TAKHSYAUHUM WAKH SYAUNI AL YAUMA AKMALTU LAKUM DIINAKUM WA ATMAMTU 'ALAIKUM NI'MATII WA RADHIITU LAKUMUL ISLAAMA DIINAN FA MANIDH THURRA FII MAKHMASHATIN GHAIRA MUTAJAANIFIL LI ITSMIN FA INNALLAAHA GHAFUURUR RAHIIM.

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

a) Kedua
b) Keempat
c) Ketiga
d) PertamaKLIK LINK DIBAWAH INI UNTUK :~ QUIZ TAUHID 4 VERSI FLASH ~


 

 
 

Tauhid :Halaman 1 |  Halaman 2 |  Halaman 3 |  Halaman 4 ]

----------------------------------------

  [ Akhlak |  Bacaan Shalat |  Fiqih |  Fiqih |  Pengetahuan Keislaman |  Surat Pendek |  Tajwid ]