Kaligrafi Nama AllahLogo Situs Keluarga ilma95
Home
 ~  Home
 | 
Pedoman Shalat
Pedoman Shalat
 | 
Ilmu Tajwid
Ilmu Tajwid
 | 
Pojok Anak
Pojok Anak
 | 
Kumpulan Artikel
Artikel
 | 
Lagu Rancak Ranah Minang
Lagu Rancak
Ranah Minang
 | 
Cerdas Cermat Islami
Cerdas Cermat Islami
 | 
e-dukasi.net
Edukasi.net
 ~ (1) Berkata apa adanya disebut ....


a) Jujur
b) Dialog
c) Bodoh
d) Bohong


(2) Jujur termasuk perbuatan ....


a) Tercela
b) Terpuji
c) Bohong
d) Berdosa


(3) Orang jujur akan .... teman


a) Dibenci
b) Diolok-olok
c) Disenangi
d) Dijauhi


(4) Supaya badan bersih kita harus ....


a) Tidur
b) Istirahat
c) Di rumah saja
d) Mandi


(5) Anak yang sholeh akan disayang ....


a) Allah
b) Orang Tua
c) Guru
d) Semua Betul


(6) Bolehkah kita mencuri ?


a) Boleh
b) Tidak
c) a dan b Salah
d) a dan b Betul


(7) Bolehkan kita memakai barang orang lain tanpa ijin ?


a) Tidak
b) Boleh
c) a dan b Betul
d) a dan b Salah


(8) Bolehkah kita bermain-main dengan kawan di dalam ruangan mengaji ?


a) Tidak
b) Boleh
c) a dan b Salah
d) a dan b Betul


(9) Ketika kita keluar rumah/masjid, kita mendahulukan kaki .....


a) Kanan atau Kiri
b) Kanan
c) Kiri
d) Semua Betul


(10) Bila memakai baju, maka harus didahului dengan tangan sebelah .....


a) Kanan
b) Kanan atau Kiri
c) Kiri
d) Semua BetulKLIK LINK DIBAWAH INI UNTUK :~ QUIZ AKHLAK 1-2 VERSI WHO WANT TO BE MILLIONAIRE ~


 

 
 

Akhlak :Halaman 1 |  Halaman 2 |  Halaman 3 |  Halaman 4 ]

----------------------------------------

  [ Bacaan Shalat |  Doa & Niat |  Fiqih |  Pengetahuan Keislaman |  Surat Pendek |  Tajwid |  Tauhid ]